Strona używa plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, więcej informacji w polityce prywatności 

USŁUGI OFEROWANE PRZEZ PROFIT CAPITAL SP Z O.O.

Nasi specjaliści kontrolując na bieżąco sytuację na rynku ubezpieczeniowym i finansowym dysponują najświeższymi informacjami, pozwalającymi na dobór optymalnych dla Klienta programów ubezpieczeniowych.

 

NASZE  UBEZPIECZENIA

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów stworzyliśmy szeroką  ofertę ubezpieczeń zapewniających ochronę majątku przed zniszczeniem i 
utratą w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych, zalania, kradzieży i wandalizmu.

Obejmuje ona nieruchomości, mienie ruchome, sprzęt elektroniczny czy też utratę ważnych danych.

Pomożemy ubezpieczyć także od odpowiedzialności cywilnej od ekonomicznych skutków szkód wyrządzonych osobom trzecim, odpowiedzialności deliktowej za czyny niedozwolone oraz 
kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

 

 Ubezpieczenia mienia

- ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych 
- ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku 
- ubezpieczenia od wszystkich ryzyk  Ubezpieczenia techniczne i specjalistyczne

- ubezpieczenia maszyn i urządzeń 
- ubezpieczenia sprzętu elektronicznego 
- ubezpieczenie danych i nośników danych 
- ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montażu Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób prywatnych
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej działalności gospodarczej
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej: projektanta i architekta; lekarza; geodety i inne
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków Zarządów spółekUbezpieczenia komunikacyjne

- obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 
- ubezpieczenie Auto-Casco 
- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
- ubezpieczenie Assistance 

Ubezpieczenia transportowe

- ubezpieczenia krajowych i międzynarodowych transportów (Cargo)
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora 
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika Ubezpieczenia finansowe 

- gwarancje ubezpieczeniowe zapłaty wadium
- gwarancje ubezpieczeniowe dobrego wykonania kontraktu
- gwarancje ubezpieczeniowe specjalistyczne